Heerenveen, 6 januari 2014

Geachte Relatie,
Met ingang van 1 januari 2014 heb ik mijn bedrijf overgedaan aan de Firma J. Gelderblom & Zn. te Schoonhoven. De Firma J. Gelderblom & Zn. heeft een grote ervaring in dit vak en is bij uitstek het bedrijf dat mijn producten kan fabriceren en leveren in een kwaliteit die u van mij gewend bent.

Mijn bedrijf in Heerenveen is vanaf eind december 2013 gesloten en de productie en de verkoop zal daarna geschieden door de Firma J. Gelderblom & Zn. Ook de lopende orders zullen door mijn opvolger worden geleverd en gefactureerd.

Ik dank u voor het in mij gestelde vertrouwen en de prettige samenwerking gedurende vele jaren die achter ons liggen. Ik verzoek u vriendelijk mijn adresgegevens in uw bestand te willen aanpassen. Ik wens u, in goede gezondheid veel succes met uw onderneming.

Met vriendelijke groet,
Jaap Rolf